Studenten Bouwkunde kunnen onderzoek doen naar behoud Rabokantoor voor jongerenhuisvesting

Lichtenvoorde - De PvdA-fractie komt met een alternatief voor het plan van burgemeester en wethouders om het Rabobank-gebouw in Lichtenvoorde te slopen en hier tijdelijke parkeerplaatsen van te maken.

Tijdens de commissievergadering op 7 mei plaatste de PvdA al vraagtekens bij het impulsvoorstel van het college om nu maar snel tot afbraak van het oude Rabokantoor over te gaan om daar een (onbekend aantal) extra parkeerplaatsen te realiseren. Dit voorstel van het college, dat slechts een beperkt aantal nieuwe parkeerplaatsen oplevert voor enkele jaren, vraagt om 100.000 euro voor (puin-) verharding en het afboeken van de boekwaarde van 1,2 miljoen euro.

De PvdA vroeg zich in de commissie al af welke pogingen zijn gedaan om een invulling te zoeken waarin het bestaande pand een bouwkundige transformatie zou kunnen ondergaan? Het lijkt wat makkelijk gezegd door het college dat het pand sowieso onder de slopershamer moet komen. Dat lokale projectontwikkelaars op deze mooie locatie liever investeren in nieuwbouw, betekent nog niet dat er geen alternatieven kunnen zijn, waarmee ook tegemoetgekomen kan worden aan de huisvestingsbehoefte onder jongeren.

Enkele jaren na de gemeentelijke herindeling in 2005 werd het voormalige Rabokantoorpand door de gemeente voor maar liefst 2,5 miljoen euro aangekocht, een besluit waar de PvdA destijds vraagtekens bij plaatste i.v.m. de hoogte van dit bedrag. De boekwaarde wordt nu zomaar even afgewaardeerd, als het aan het college ligt.

De PvdA vindt het onverstandig om hier nu zo snel, zonder gedegen studie toe te besluiten. Wij pleiten ervoor voldoende tijd te nemen voor onderzoek.

Uit contacten met stage-coördinatoren van de studierichting Bouwkunde aan zowel de Hogeschool Arnhem Nijmegen als Saxion Enschede is ons gebleken dat het een goede stageopdracht/ projectstudie kan zijn om te onderzoeken of het bestaande pand geschikt gemaakt kan worden voor een aantal (betaalbare) wooneenheden voor jongeren. De coördinatoren van beide hogescholen waren erg enthousiast over de 'case'. Na de zomervakantie kunnen hier studenten mee aan de slag gaan.

Voor wat betreft het ervaren parkeerprobleem pleit de PvdA ervoor om gebruik te maken van bestaande parkeermogelijkheden nabij onder meer het Longa-terrein. Bij de discussie over de centralisering van de gemeentelijke huisvesting werd 10 jaar geleden al als een goede optie genoemd dat gemeentepersoneel gebruik maakt van het Longa-parkeerterrein.

PvdA-fractie
Annelies Donderwinkel & Richard Klein Tank

Meer berichten