Wethouder Jos Hoenderboom en Riet Tazelaar van Alzheimer Nederland bij het gemeentehuis van Oost Gelre in Lichtenvoorde. Foto PR

Oost Gelre krijgt certificaat dementievriendelijke gemeente

Oost Gelre - De gemeente Oost Gelre mag zich een dementievriendelijke gemeente noemen. Woensdag 22 mei reikte Riet Tazelaar namens Alzheimer Nederland afdeling Oost-Gelderland, het certificaat uit aan wethouder Jos Hoenderboom.

"We vinden het belangrijk dat inwoners met dementie zo lang mogelijk meedoen. Dat doen we bijvoorbeeld door het vergroten van kennis over dementie. Maar ook door begeleiding op maat voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. We werken daarbij samen met inwoners, zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties en ondernemers," aldus wethouder Hoenderboom.

Een lokale werkgroep houdt zich bezig met de dementievriendelijke gemeente. Er ligt een plan van aanpak waarin verschillende acties zijn benoemd. Wethouder Jos Hoenderboom: "We doen onder andere mee aan het project 'Leef samen', waar we werken met domotica. We scholen vrijwilligers van de inloopvoorzieningen in het herkennen van dementie. En er ligt een folder met heel veel informatie voor inwoners met beginnende dementie en hun naasten."

Cijfers dementie 
Het aantal inwoners in Oost Gelre met dementie groeit van 500 in 2015 naar 1.000 in 2040. De verwachting van het RIVM is dat het aantal mensen dat overlijdt aan dementie de komende 20 jaar verdrievoudigt.

Hoenderboom: "We mogen ons vanaf nu een dementievriendelijke gemeente noemen, maar we zijn er dan natuurlijk nog niet. Het blijft inzet van ons vragen. Na de zomer start een project 'Dansen als toen', voor mensen met dementie en hun naasten. Ook gaan we dit jaar nog voorlichtingsbijeenkomsten organiseren voor inwoners in onze gemeente. Zo blijven we samen werken aan een dementievriendelijk Oost Gelre."

Meer berichten