Initiatiefneemsters Linda Buijing en Rianne Wopereis tijdens de aanleg van de fietscrossbaan.
Initiatiefneemsters Linda Buijing en Rianne Wopereis tijdens de aanleg van de fietscrossbaan. (Foto: Renate Donderwinkel)

Harreveldse samenwerking voor aanleg fietscrossbaan

Zaterdag 15 juni is er gestart met de aanleg van de fietscrossbaan in Harreveld. Initiatiefneemsters Linda Buijing en Rianne Wopereis zijn blij en trots dat de baan er nu echt komt.

Ruim 1,5 jaar geleden stuurde Linda een mail naar de gemeente over de mogelijkheden voor een fietscrossbaan in Harreveld. Beide dames zagen regelmatig gevaarlijke situaties met crossende kinderen in het verkeer. “We vinden het fijn dat kinderen lekker buiten spelen en crossen, maar wel op een veilige plek”, aldus Rianne. Eind 2017 voerden ze de eerste gesprekken met de gemeente.

Het zoeken naar een geschikte locatie was niet makkelijk. In goed overleg met Dorpsbelangen, de speeltuinvereniging en KSH vonden ze de huidige locatie, tussen de speeltuin en de voetbalkooi. Zo’n 40 jaar geleden lag hier ook een fietscrossbaan.

Linda licht toe dat ze in oktober 2018 een aanvraag deden voor een donatie vanuit Kern met Pit. Dit bracht het hele plan in een stroomversnelling. “We moesten een presentatie geven en contacten leggen om alles te regelen. Heel spannend allemaal.”

Enorme belangstelling
In april startte de gemeente met een Pump Track Tour in Harreveld. Dat bevestigde de enorme belangstelling vanuit de jeugd. De hele middag stonden de kinderen in rijen te wachten om te mogen crossen. Dit was een extra stimulans voor de dames. In samenspraak met diverse vrijwilligers en loonwerkbedrijf Wopa is het plan uitgewerkt.

De gemeente Oost Gelre is zeer enthousiast over dit initiatief. Sport en spel is belangrijk en zij belonen dit met een mooie subsidie. Ook plaatselijke ondernemers Aquafit bewegingscentrum, Insieme en Wildkamp Aalten dragen hun steentje bij. “We zijn zo blij met alle donaties en iedereen die mee helpt”, lichten Rianne en Linda toe “zonder dat hadden we het niet gered”.

Dat de fietscrossbaan voor een door kinderen wordt gerealiseerd blijkt uit de geldinzameling van de kinderen zelf. Vanuit de Canisiusschool waren zij actief met de actie Heitje voor een Karweitje. Ook de Dorpsbelangen organisatie en gemeenschapsbelangen steunen het plan.

De kinderen kunnen nu volop crossen op de nieuwe baan. Na de zomervakantie vindt de officiële opening plaats.

Meer berichten