Wethouder Bart Porskamp en Jeroen Jolink van Rouwmaat met twee Marianum-leerlingen. (Foto: Eveline Zuurbier)
Wethouder Bart Porskamp en Jeroen Jolink van Rouwmaat met twee Marianum-leerlingen. (Foto: Eveline Zuurbier) (Foto: Eveline Zuurbier)

Lessen in burgerschap en duurzaamheid

Eveline Zuurbier

Schoolbank van hergebruikt afval

Hoe maak je duurzaamheid en ernaar handelen duidelijk aan jongeren? Marianum richtte een week 'burgerschap' in waaraan leerlingen meededen. Het resulteerde in een 63 kilogram zware bank van plastic afval dat de leerlingen in die week verzamelden. Wethouder Bart Porskamp overhandigde samen met Jeroen Jolink van Rouwmaat de bank aan de school. Twee leerlingen zijn gevraagd de bank te onthullen.

GROENLO - "Wie heeft er thuis een zaag", vraagt de wethouder. Hij schrikt een beetje van zijn eigen opmerking, maar de bedoeling is goed, begrijpen ook de leerlingen als ze erom lachen. Zij ontwierpen ook sproeikoppen die bij de afkoppeling van het hemelwater op het rioleringssysteem gebruikt kunnen worden. Behalve een nuttig detail aan de regenpijp, zijn die uitmondingen leuke kunstwerken geworden voor aan het huis. De wethouder bekijkt ze een voor een.
"Duurzaam met de aarde omgaan, hoe maak je dat tastbaar? Je kan het hebben over zonnepanelen en over energieopwekking, maar energie is niet zo duidelijk als plastic in de directe omgeving", legt Marianum-conrector Javier Castilla Martin uit.
Marianum koos daarom voor de vraagstukken over de plastic afvalberg, de plastic soep in de oceanen en het veranderende klimaat. De droogte van afgelopen jaar en de wateroverlast in Lichtenvoorde van bijna tien jaar geleden zijn daarvan de tekenen. De opdracht luidde: 'bedenk oplossingen'. Tegelijkertijd werd een appel gedaan elkaar te helpen nadenken.
Bij de overhandiging spoorde wethouder Porskamp de leerlingen nogmaals aan om thuis over het klimaat, de afkoppeling van regenwater en andere manieren om water vast te houden in de bodem te praten. "Praat er met je ouders over."

Hulp van Rouwmaat

De projectweek burgerschap (houding in de samenleving) en duurzaamheid werd gesteund door de gemeente Oost Gelre en afvalverwerker en grondstoffenleverancier Rouwmaat.
Jeroen Jolink: "Plastic afval is een probleem en we kunnen er samen wat van maken." Rouwmaat doet mee in 'Plastic Fantastic', een wereldwijd initiatief met lokale projecten. In Oosterbeek wordt binnenkort een huis opgeleverd waarvan de constructie uit plastic bestaat. "In de afgelopen maand hebben leerlingen zelf gezien hoe groot hun eigen afvalberg is en gezien hoe je plastic kan hergebruiken als waardevolle grondstof."

Duurzaam onderwijs

Marianum heeft duurzaamheid en klimaat verweven in de lessen. Javier Castilla Martin: "In de biologielessen is het niet meer als logisch dan die over milieu gaan. Bij Nederlands komen beide thema's voor in de teksten en bij wiskunde kunnen we rekenen met data en andere inzichten geven. "Het gaat ons om bewustwording van deze wereldwijde problemen. Burgerschap zegt iets meer over de houding die je aanneemt. We vragen leerlingen: 'bedenk oplossingen'. Weliswaar zit je dan in het idealistische hoek, maar van daaruit groeit wel iets goeds."        

Eveline Zuurbier
Meer berichten