De buurt boden twee jaar geleden een petitie aan initiatiefnemer Wolfgang Chantre van RMS.
De buurt boden twee jaar geleden een petitie aan initiatiefnemer Wolfgang Chantre van RMS. (Foto: Eveline Zuurbier)

Hof vernietigt vergunning voor realiseren mestfabriek

RMS dacht zonder een rapportage te kunnen waarin de effecten op het milieu (MER) zijn beschreven om de grootste mestverwerkingsfabriek te vestigen op de Laarberg, maar moet opnieuw vergunningen gaan aanvragen. De rechtbank in Arnhem oordeelde afgelopen week dat de provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel onvoldoende duidelijk hebben gemaakt waarom die MER- rapportage niet nodig zou zijn en vernietigt de afgegeven omgevings- en waterwetvergunning.

(door Eveline Zuurbier)

GROENLO - Het Duitse bedrijf RMS bouwt de grootste mestverwerkingsfabriek van Nederland in Groenlo. Een 450.000 ton drijfmest gecombineerd met 150.000 ton vaste mest en bermmaaisel worden door toevoegen van bacteriën en warmte-energie omgezet tot mestkorrels, kunstmest en biogas. Daarbij komt water vrij dat na koeling wordt geloosd op de Leerinkbeek. Volgens de rechter zijn de milieugevolgen onvoldoende inzichtelijk gemaakt van de energie-efficiëntie van de installatie en inrichting en die van het afvalwater waarin pesticiden, hormonen, groeibevorderaars voorkomen. Ook betreffende de aanpassingen van het proces en de gevolgen daarvan voor de geur en de later opgekomen gevolge van de uitstoot van stikstof, zijn volgens de rechtbank geen redenen om een MER niet te doen.

De uitspraak betekent niet dat de bouw van de megavergister van de baan is. De rechter moet nog beslissen over de afgegeven vergunning betreffende de Wet natuurbescherming.
Rob Bongers van de protestgroep (o.a. de buurt) is blij met de uitspraak: "Een klein clubje volhardende burgers wint de ongelijke strijd tegen de politiek en de landbouwlobby. Als RMS de hele procedure opnieuw wil gaan opstarten zijn ze nog jaren bezig."

De actiegroep wil op de eerste plaats tijd rekken zodat het geld van RMS opraakt, maar daar lijkt het nog niet op. RMS is voornemens in Saesfeld (Munster) een nog grotere mestfabriek te bouwen waarvoor een nieuwe investeringsronde wordt uitgezet en nieuw werkkapitaal verzamelt.

Meer berichten