Varkens nemen het ervan in de volle zon. Foto: Eveline Zuurbier
Varkens nemen het ervan in de volle zon. Foto: Eveline Zuurbier (Foto: Eveline Zuurbier)

Wat, tegen hittestress? Local hitteplan in de maak

Eveline Zuurbier

Wanneer het RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu) het Nationaal Hitteplan afkondigt, wat dienen wij daar in Oost Gelre dan mee te doen? In steden is er smog, maar hoe dienen wij er in het landelijk gebied te reageren? Is het hitteplan om ter hand te nemen of slechts een waarschuwing? Drie weken lang volgt de Weekkrant Oost Gelre inwoners. Hoe gaan zij om met hittestress.

OOST GELRE - Het hitteplan is een waarschuwing voor de risico's van hitte en een oproep om extra op elkaar te letten. RIVM roept op tot extra zorg en aandacht voor risicogroepen als ouderen, zieken, mensen met overgewicht en mensen in een sociaal isolement. Vraag is wat doet de gemeente? Onderneemt ze acties of maatregelen voor de inwoners?

In principe is het nationaal hitteplan een systeem waarmee de meest betrokken organisaties, zoals GGD en gemeentes, gewaarschuwd worden dat er waarschijnlijk een periode aankomt van vier of meer dagen boven de 27 graden. "Op het moment dat het Nationaal Hitteplan in werking treedt publiceren we binnengekomen informatie via onze reguliere communicatiekanalen. Deze informatie bevat veelal nationale maatregelen die inwoners kunnen nemen tegen de hitte", aldus een reactie van gemeente Oost Gelre. Het hitteplan bevat geen locale maatregelen. Wij zullen bijvoorbeeld weinig tot niets van doen hebben met de smog boven steden. Hier geldt de droogte en de effecten op de zandgronden.

Topografisch hitteplan

"In samenwerking met de gemeente Winterswijk, Aalten en het waterschap is Oost Gelre bezig met het uitvoeren van stresstesten om de gevolgen van de klimaatontwikkelingen inzichtelijk te maken van haar grondgebied." De effecten van onder meer droogteplekken, laag grondwaterpeil worden in een lokaal hitteplan verwerkt. Verstening van bedrijfsterreinen en ook particuliere tuinen zijn aandachtspunten. Het lokalen hitteplan is vanuit topografische gegevens opgezet. "We zijn er dit jaar mee begonnen en verwachten het volgend jaar voor gebruik klaar te hebben."

Zonneakkers blijven discutabel, ook als de zon heel hard schijnt

Dat er op hele zonnige dagen zonnepanelen als een tierelier energie opwekken is een misvatting. Op een koude zonnige dag geven ze 16 procent meer vermogen af. Hierom zijn er voor de nabije toekomst naast de 18 hectare zonnedaken, 16 windmolens, 2-3 biovergisters nog eens 40 hectare aan zonneakkers nodig. Het coalitieakkoord ten spijt.

LIEVELDE - De coalitie van CDA en VVD wil geen landbouwgrond inruilen voor zonneakkers. Het voedselvraagstuk is een issue. Zonne-erven waar lege schuren plaats maken voor zonnepanelen zijn wel toegestaan. Maar als bollenvelden wel mogen, waarom geen energievelden", was de vraag van 'agrariër' Vincent Hulshof. Wanneer je daar de discussie over het klimaat bij op telt, dan is de vraag te begrijpen. Wel wil Oost Gelre voorkomen dat er te veel landbouwgrond wordt onttrokken aan grote energievelden. CDA'er Niek Bragt noemde het 'een postzegel' op het potentieel grond in Oost Gelre. Met andere woorden: waar praten we over als we de doelstelling willen halen om in 2030 energieneutraal te zijn? In Lievelde mag er zo'n veld komen.

Eveline Zuurbier
Meer berichten