Duizenden boeren uit heel Nederland kwamen naar Den Haag om te demonstreren. Foto: Karin Stronks
Duizenden boeren uit heel Nederland kwamen naar Den Haag om te demonstreren. Foto: Karin Stronks

Boeren pikken steeds veranderende regelgeving niet langer

Duizenden boeren komen op 1 oktober naar het Malieveld in Den Haag om te demonstreren. Ruim tweeduizend trekkers, al dan niet opgetuigd met spandoeken, rijden urenlang over de Nederlandse snelwegen richting de politieke hoofdstad en veroorzaken files met een totale lengte van zo'n 1100 kilometer. Ook het openbaar vervoer bevat op deze gedenkwaardige dinsdag veel boeren en sympathisanten.

(door Karin Stronks)

DEN HAAG – De boeren zijn het zat, ze zijn boos, verdrietig, opstandig. De steeds veranderende regelgeving van Brussel en Den Haag, een onzekere toekomst, het framen door politici, media en actiegroepen zorgt ervoor dat de spreekwoordelijke emmer steeds voller stroomt.

De laatste druppels zijn onmiskenbaar de bezetting van het varkensbedrijf in Boxtel door dierenactivisten en de schromelijk te kort schietende bescherming daartegen en de aankondiging dat de veestapel gehalveerd moet worden om het stikstofprobleem op te lossen. En dus maken de boeren een statement op het Malieveld, de grootste actie van boeren die ooit is gehouden. De boeren en sympathisanten lopen in lange rijen vanaf station Den Haag Centraal richting het Malieveld. De sfeer is gemoedelijk en verwachtingsvol. En eensgezind.

Saamhorigheid
Af en toe wijzen de demonstranten elkaar op enkele verdwaalde trekkers die vanuit diverse richtingen naar het Malieveld rijden. Er wordt wat gelachen, gepraat. Sommige boeren dragen spandoeken bij zich. Rond de klok van kwart voor één zijn ongelofelijk veel mensen op de been op het ietwat modderige Malieveld. Ook de politie is massaal aanwezig. Politiemensen op de mountainbike, met de auto, te voet, ME busjes met bemanning, twee helikopters cirkelen rond. Op het Malieveld staan honderden trekkers opgesteld, veel meer dan de toegestane 75. Het terrein is afgezet met dranghekken en zwarte doeken. In partytenten is koffie en zijn alcoholvrije drankjes te koop. De organisatie Farmers Defence Force (FDF), in het leven geroepen na de bezetting van het varkensbedrijf in Boxtel, staat er met een stand, er worden T-shirts verkocht. Alles wordt betaald met speciale munten. Er zijn al duizenden en duizenden demonstranten aanwezig en de toeloop blijft maar doorgaan. De saamhorigheid is duidelijk voelbaar. Rundveeboeren, varkenshouders, akkerbouwers, fruittelers, pluimveehouders, geitenhouders, nertsenfokkers, enkele vissers, schapenhouders, alle neuzen staan dezelfde kant op. Zonder uitzondering willen de demonstranten meer respect voor hun sector, minder regelgeving, betere prijzen voor hun producten. En de garantie dat het vee niet gehalveerd wordt. Vooraan op het Malieveld is een podium opgebouwd in een oplegger met grote schermen aan weerszijden.

Slecht geluid
De sprekers zijn er al waaronder boerendochter Anna, Theo Hiddema van Forum voor Democratie, oud staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker, schapenhouder Bart Kemp, Jesse Klaver van Groen Links, minister Carola Schouten, Sieta van Keimpema van Agractie, Mark van den Oever van FDF en Tjeerd de Groot, de D66 politicus die de laatste druppel in de emmer veroorzaakte door zijn voorstel om de veehouderij te halveren. Het geluid is erg slecht, mensen die wat meer naar achteren staan kunnen vrijwel niets verstaan.

Sieta van Keimpema trekt blijkbaar behoorlijk van leer, de demonstranten juichen haar toe. Ook Henk Bleker en boerendochter Anna mogen op de sympathie van de aanwezige boeren rekenen. Hoe anders gaat het als Tjeerd de Groot de microfoon krijgt. Massaal keren de demonstranten hem de rug toe, zijn toespraak wordt geheel weggejoeld. Ook Jesse Klaver komt er niet door, hij spreekt tegen duizenden 'ruggen' en een heleboel middelvingers. "Fuck you", klinkt het hier en daar en er wordt vuurwerk afgestoken.

Eisenpakket
De actiebereidheid is erg groot op deze eerste oktober. FDF en Agractie overhandigen een aantal eisen aan minister Carola Schouten van Landbouw. De eisen zijn: Geen kabinetspunt betreffende rapport Commissie-Remkes zonder overleg met alle sectorale belangenbehartigers. Geen vee inleveren en geen verplichte onteigening, geen rekenmodellen. Toelatingsbeleid moet gebaseerd worden op objectief en wetenschappelijk onderzoek, kostendekkende prijzen, afdoende compensatieregeling voor nertsenhouders, Europees beleid moet leidend zijn, geen oneerlijke handelsakkoorden en een einde aan oneerlijke handelspraktijken. Ook krijgt de minister lespakketten aangeboden die kinderen op een ander manier naar de landbouw laten kijken. (bron: melkvee.nl) Als binnen vier weken geen positieve reactie komt worden nieuwe acties voorbereid. Na het officiële gedeelte spelen De Heino's onder andere nummers van Normaal zoals 'Ik bun maor 'n eenvoudigen boerenlul', en 'de boer is troef'. Veel demonstranten gaan meteen naar huis waar het werk op de boerderij op hen wacht. Er zijn ook demonstranten die een kijkje nemen bij de honderden trekkers, de spandoeken met vaak originele teksten of die nog een drankje nuttigen.

Blauw-wit-rood

We wandelen met honderden anderen terug naar station Den Haag Centraal waar we de bomvolle trein richting Utrecht pakken. Dat de burgers de boeren een warm hart toedragen is overduidelijk door de veelvoud aan posts op social media. We zien zelfs in Arnhem vlaggen wapperen die andersom hangen, blauw-wit-rood, ten teken van het noodsignaal van de boeren. We kijken terug op een dag waarop de boer centraal staat.

Meer berichten