Maria in de christelijke kunst

Onder deze titel organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie op dinsdag 22 oktober een avond in de H. Calixtusbasiliek aan de Nieuwstad in Groenlo. Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee. De avond begint om 19.30 uur.

Mgr. drs. Herman Woorts, zal het hele leven van Maria belichten zoals dat verbeeld is in christelijke kunst vanaf de 3e eeuw tot heden, met voorbeelden uit het Westen en Oosten. Tevens zal hij ingaan op haar rol als beeld van de Kerk. Tenslotte zal hij aandacht besteden aan een aantal bedevaartplaatsen rond Maria, o.a. Lourdes en Kevelaer.

Naast zijn werk als hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht doceert hij aan priester- en diakenopleidingen het vak ‘Christelijke kunst en iconografie’.

Meer berichten