Paas-epos in Koptisch klooster

  Lezingen

Stephen Boonzaaijer geeft nu voor het achtste jaar in het hele land voordrachten van het door hem geschreven Paas-epos. Dit jaar komt hij op uitnodiging van de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie naar de Achterhoek. Wij nodigen u op donderdag 11 april uit naar het Koptisch Orthodoxe klooster, Kloosterstraat 5 in Lievelde te komen. Vanaf 19.00 uur verwelkomen we u met een kop koffie of thee. De voordracht begint om 19.30 uur.

Het Paas-epos is gedicht op het leven van Jezus, op zijn lijden en dood. Bijzondere aandacht krijgt ook de manier waarop mensen in zijn omgeving op hem gereageerd hebben, met name orthodoxe joden, Petrus, Judas en Maria van Magdala, maar ook vanuit het perspectief van een moderne toeschouwer wordt er naar Jezus’ leven en dood gekeken.

Afgewisseld door fragmenten muziek wordt de toeschouwer op een unieke wijze in het Paasgebeuren getrokken. In den lande maakt het Epos bij alle gezindten een diepe indruk. Meer dan dat: het geeft ons een diepe en onvergetelijke ervaring.

Meer berichten